Index 
Jegyzőkönyv
PDF 225kWORD 69k
2017. február 2., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Demokrácia és igazságosság Romániában (vita)
 3.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása: Grúzia ***I (vita)
 4.Az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusai (vita)
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Köszöntés
 7.Szavazások órája
  7.1.A sportpolitika egységes megközelítése: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.2.Az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.3.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus ***I (szavazás)
  7.4.A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***I (szavazás)
  7.5.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása: Grúzia ***I (szavazás)
  7.6.Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (szavazás)
  7.7.Az Erasmus+ végrehajtása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülések időpontja
 13.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Demokrácia és igazságosság Romániában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Demokrácia és igazságosság Romániában (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Paul Rübig, és Viorica Dăncilă.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


3. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása: Grúzia ***I (vita)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Andrejs Mamikins (az AFET bizottság véleményének előadója), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, független, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina és Victor Boştinaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Mariya Gabriel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


4. Az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusai (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusairól [2015/2086(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Notis Marias (a PETI bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Sajjad Karim, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu és Ángela Vallina.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo és Georgios Epitideios.

Felszólal: Věra Jourová és Tadeusz Zwiefka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.2-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE és az S&D képviselőcsoport, valamint a független képviselők titkárságának kérésére a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezéseket:

ITRE bizottság: Antonio Tajani helyett Massimiliano Salini

PETI bizottság: Jean-Marie Le Pen helyett Diane James

A Brazil Szövetségi Köztársasággal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Antonio Tajani helyett Elisabetta Gardini

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Antonio Tajani helyett Salvatore Domenico Pogliese

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Antonio Tajani helyett Salvatore Domenico Pogliese

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Elena Valenciano helyett Inés Ayala Sender

A közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Inés Ayala Sender helyett Elena Valenciano

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Elena Valenciano helyett Inés Ayala Sender

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Maria Grapini


6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a grúz parlament, elnöke, Irakli Kobakhidze által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A sportpolitika egységes megközelítése: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a sportpolitika egységes megközelítéséről: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság [2016/2143(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0012)


7.2. Az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az örökbefogadások határokon átnyúló aspektusairól [2015/2086(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0013)


7.3. Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0014)


7.4. A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése ***I (szavazás)

Jelentés a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2017)0015)


7.5. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása: Grúzia ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0016)


7.6. Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 és B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0120/2017

(amely a B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 és B8-0126/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Fernando Ruas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser és Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Marie-Christine Vergiat és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2017)0017)

Felszólalások

Jo Leinen két szóbeli módosítást nyújt be a (7) bekezdéshez és az F. preambulumbekezdéshez, melyeket elfogadnak.


7.7. Az Erasmus+ végrehajtása (szavazás)

Végrehajtási jelentés az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeltről [2015/2327(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0018)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapjának képviselők számára fenntartott oldalai tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:


Hannu Takkula -jelentés - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan és Hannu Takkula

Tadeusz Zwiefka -jelentés - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan és Branislav Škripek


Marielle de Sarnez -jelentés - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová és Daniel Hannan

Linnéa Engström -jelentés - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly és Michela Giuffrida

Mariya Gabriel -jelentés - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Jogállamisági válság a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Milan Zver -jelentés - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki és Andrejs Mamikins.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nem alkoholos eredetű zsírmájról (B8-1402/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a H1N1 vírus elleni vakcináról (B8-1403/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a borreliózisról (B8-1404/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az antibiotikum-rezisztenciáról és a Neisseria gonorrhoeae kezeléséről (B8-1405/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az Essure sterilizációs implantátumok használatával kapcsolatos kockázatokról (B8-1407/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a hajóbontási iparágról (B8-1408/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a cukorkák titán-dioxid tartalmáról (B8-1409/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a tuberkulózis kezelésére használható artemizininről (B8-1410/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a multirezisztens enterobaktériumokról (B8-1411/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kór hatékony kezeléséről (B8-1412/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az európai képesítési keretrendszerről és a gazdasági migrációról (B8-1413/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a szociális és szolidáris gazdaság támogatásáról (B8-1414/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ECON

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a multinacionális vállalatokról és a munkaerőpiacról (B8-1415/2016)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a szakpolitikai keretről és a tevékeny időskorról (B8-1416/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a chlamydiáról (B8-1417/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek szánt „mesterséges hasnyálmirigyről” (B8-1418/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a kínai akvakultúra-termékek behozataláról (B8-1419/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

INTA

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az ateroszklerózis elleni vakcináról (B8-1420/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az új technológiák használatáról és a figyelemzavarokról (B8-1421/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a H7N2 vírusról (B8-1422/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a közösségi platformokról és a szorongásos depressziós zavarokról (B8-1423/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az internetfüggőségről (B8-1424/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a HSV-1 és HSV-2 vírusról (B8-1425/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a neuroblasztómáról (B8-1426/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az opioidok fogyasztásáról (B8-1427/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a skarlát egyesült királyságbeli újbóli felbukkanásáról (B8-1428/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nők dohányzásáról és annak a terhességre jelentett kockázatairól (B8-1429/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a dohányzásról és a pikkelysömörről (B8-1430/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a feladatok párhuzamos végzésének következményeiről (B8-1431/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az MCR-1-ről és a kolisztinrezisztenciáról (B8-1432/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a női termékenységről (B8-1433/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a fiatalkori munkanélküliség egészségügyi következményeiről (B8-1434/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az iskolai zaklatás megelőzéséről (B8-1435/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az európai képesítési keretrendszerről és a tudástranszferről (B8-1436/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az antibiotikumot nem használó baromfitenyésztő telepeken alkalmazott új fertőtlenítési technológiákról (B8-1437/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI


11. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


12. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. február 16–13.


13. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat