Indiċi 
Minuti
PDF 228kWORD 69k
Il-Ħamis, 2 ta' Frar 2017 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Id-demokrazija u l-ġustizzja fir-Rumanija (dibattitu)
 3.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal jew eżenti minn ħtieġa ta' viża: il-Georgia ***I (dibattitu)
 4.Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet (dibattitu)
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Merħba
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Klawsola ta' salvagwardja bilaterali u mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja u Perù ***I (votazzjoni)
  
7.4.Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***I (votazzjoni)
  
7.5.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa: il-Georgia ***I (votazzjoni)
  
7.6.Kriżi tal-istat tad-dritt fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fil-Gabon (votazzjoni)
  
7.7.Implimentazzjoni dwar Erasmus + (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Dokumenti mressqa
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Id-demokrazija u l-ġustizzja fir-Rumanija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-demokrazija u l-ġustizzja fir-Rumanija (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberta Metsola, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, u Viorica Dăncilă.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini u Jean-Paul Denanot.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal jew eżenti minn ħtieġa ta' viża: il-Georgia ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Andrejs Mamikins (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina u Victor Boştinaru.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál u Michaela Šojdrová.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Mariya Gabriel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 2.2.2017.


4. Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet (dibattitu)

Rapportli jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet [2015/2086(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Notis Marias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Sajjad Karim, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu u Ángela Vallina.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Věra Jourová u Tadeusz Zwiefka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 2.2.2017.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq it-talba tal-Gruppi PPE, S&D u tas-Segretarjat tal-Membri mhux affiljati, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat ITRE: Massimiliano Salini minflok Antonio Tajani

Kumitat PETI: Diane James minflok Jean-Marie Le Pen

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil: Elisabetta Gardini minflok Antonio Tajani

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Salvatore Domenico Pogliese minflok Antonio Tajani

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Salvatore Domenico Pogliese minflok Antonio Tajani

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Inés Ayala Sender minflok Elena Valenciano

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerka Ċentrali: Elena Valenciano minflok Inés Ayala Sender

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Inés Ayala Sender minflok Elena Valenciano

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Maria Grapini.


6. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament tal-Georgia, immexxija mill-President tiegħu, Irakli Kobakhidze, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibilità u integrità [2016/2143(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0012)


7.2. Aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapportli jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-aspetti transfruntieri tal-adozzjonijiet [2015/2086(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0013)


7.3. Klawsola ta' salvagwardja bilaterali u mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja u Perù ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 19/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 20/2013 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u l-Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0014)


7.4. Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2017)0015)


7.5. Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa: il-Georgia ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kriżi tal-istat tad-dritt fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fil-Gabon (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 u B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0120/2017

(flok B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 u B8-0126/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Fernando Ruas f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser u Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD

Adozzjoni (P8_TA(2017)0017)

Interventi

Jo Leinen ressaq żewġ emendi orali għall-paragrafu 7 u għall-premessa F li ġew aċċettati.


7.7. Implimentazzjoni dwar Erasmus + (votazzjoni)

Rapport ta' implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 'Erasmus+': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE [2015/2327(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0018)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni riservati għall-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:


Rapport Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan u Hannu Takkula

Rapport Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan u Branislav Škripek


Rapport Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová u Daniel Hannan

Rapport Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly u Michela Giuffrida

Rapport Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kriżi tal-istat tad-dritt fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fil-Gabon - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Rapport Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki u Andrejs Mamikins.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


10. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-isteatosis tal-fwied mhux alkoħolika (B8-1402/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tilqima kontra l-vajrus H1N1 (B8-1403/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Borreliosis (B8-1404/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi u t-trattament tan-Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskji marbuta mal-użu tal-impjanti ta' sterilizzazzjoni Essure (B8-1407/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-industrija tad-demolizzjoni tal-bastimenti (B8-1408/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza tad-diossidu tat-titanju fil-ħelu (B8-1409/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-artemisinin għat-trattament tat-tuberkulożi (B8-1410/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enterobatterji multireżistenti (B8-1411/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar trattament effettiv għall-marda ta' Alzheimer (B8-1412/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki u l-migrazzjoni ekonomika (B8-1413/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn lill-ekonomija soċjali u ta' solidarjetà (B8-1414/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

ECON

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kumpaniji multinazzjonali u s-suq tax-xogħol (B8-1415/2016)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

EMPL

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qafas ta' politika u t-tixjiħ attiv (B8-1416/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-klamidja (B8-1417/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-"frixa artifiċjali" għall-persuni li jbatu mid-dijabete tat-tip I (B8-1418/2016)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importazzjoni ta' prodotti tal-akkwakultura Ċiniża (B8-1419/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

INTA

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vaċċin kontra l-aterosklerożi (B8-1420/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu ta' teknoloġiji ġodda u d-disturb ta' nuqqas ta' attenzjoni (B8-1421/2016)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-virus H7N2 (B8-1422/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar netwerks soċjali u problemi ta' ansjetà u depressjoni (B8-1423/2016)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dipendenza fuq l-internet (B8-1424/2016)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-virusijiet HSV-1 u HSV-2 (B8-1425/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-newroblastoma (B8-1426/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum ta' opjojdi (B8-1427/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tifqigħa tal-iskarlatina fir-Renju Unit (B8-1428/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tipjip fost in-nisa u r-riskji speċifiċi relatati mal-maternità (B8-1429/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tipjip u l-psorijasi (B8-1430/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tal-multitasking (B8-1431/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-MCR-1 u r-reżistenza għall-kolistina (B8-1432/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fertilità fin-nisa (B8-1433/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implikazzjonijiet negattivi għas-saħħa tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (B8-1434/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tal-bullying fl-iskejjel (B8-1435/2016)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

CULT

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki u t-trażmissjoni tal-għarfien (B8-1436/2016)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-teknoloġiji ġodda għad-diżinfettazzjoni mingħajr antibijotiċi tal-istabbilimenti għat-trobbija tat-tjur (B8-1437/2016)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 13 sad-data 16 ta' Frar 2017.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Avviż legali - Politika tal-privatezza