Index 
Proces-verbal
PDF 227kWORD 69k
Joi, 2 februarie 2017 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Democrația și justiția în România (dezbatere)
 3.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) ***I (dezbatere)
 4.Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (dezbatere)
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Urări de bun venit
 7.Votare
  
7.1.O abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Clauza de salvgardare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane din Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru ***I (vot)
  
7.4.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***I (vot)
  
7.5.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) ***I (vot)
  
7.6.Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (vot)
  
7.7.Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Depunere de documente
 11.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Democrația și justiția în România (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Democrația și justiția în România (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Paul Rübig, și Viorica Dăncilă.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Andrejs Mamikins (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, neafiliat, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 2.2.2017.


4. Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor [2015/2086(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Notis Marias (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Sajjad Karim, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu și Ángela Vallina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Věra Jourová și Tadeusz Zwiefka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 2.2.2017.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


5. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea grupurilor PPE și S&D și a secretariatului deputaților neafiliați, Parlamentul a aprobat următoarele numiri:

ITRE: Massimiliano Salini care îl înlocuiește pe Antonio Tajani

PETI: Diane James care îl înlocuiește pe Jean-Marie Le Pen

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei: Elisabetta Gardini care îl înlocuiește pe Antonio Tajani

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Salvatore Domenico Pogliese care îl înlocuiește pe Antonio Tajani

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Salvatore Domenico Pogliese care îl înlocuiește pe Antonio Tajani

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab: Inés Ayala Sender care o înlocuiește pe Elena Valenciano

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală: Elena Valenciano care o înlocuiește pe Inés Ayala Sender

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Inés Ayala Sender care o înlocuiește pe Elena Valenciano

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Maria Grapini


6. Urări de bun venit

Președinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației Parlamentului Georgiei, conduse de președintele acestuia, Irakli Kobakhidze, care a luat loc în tribuna oficială.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. O abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate [2016/2143(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0012)


7.2. Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor [2015/2086(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0013)


7.3. Clauza de salvgardare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane din Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0014)


7.4. Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0015)


7.5. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0016)


7.6. Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 și B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0120/2017

(care înlocuiește B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 și B8-0126/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2017)0017)

Intervenții

Jo Leinen a prezentat două amendamente orale aduse la punctul 7 și la considerentul F care au fost reținute.


7.7. Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE [2015/2327(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0018)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile dedicate deputaților pe pagina de internet a Parlamentului.

Explicații orale privind votul:


Raport Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan și Hannu Takkula

Raport Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan și Branislav Škripek


Raport Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová și Daniel Hannan

Raport Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly și Michela Giuffrida

Raport Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Raport Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki și Andrejs Mamikins.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către deputați:μ propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la steatoza hepatică nealcoolică (B8-1402/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul împotriva virusului H1N1 (B8-1403/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la borelioză (B8-1404/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la rezistența la antibiotice și tratamentul împotriva bacteriei Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile legate de utilizarea implanturilor de sterilizare Essure (B8-1407/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la industria dezmembrării navelor (B8-1408/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la prezența dioxidului de titan în bomboane (B8-1409/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea de artemisinin în tratarea tuberculozei (B8-1410/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la enterobacteriile multirezistente (B8-1411/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la un tratament eficient pentru boala Alzheimer (B8-1412/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la cadrul european al calificărilor și la migrația economică (B8-1413/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat economiei sociale și solidare (B8-1414/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la întreprinderile multinaționale și la piața forței de muncă (B8-1415/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la politica-cadru și la îmbătrânirea activă (B8-1416/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la Chlamydia (B8-1417/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la „pancreasurile artificiale” pentru persoanele care suferă de diabet de tip I (B8-1418/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la importul de produse provenite din acvacultura din China (B8-1419/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la vaccinul contra aterosclerozei (B8-1420/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea noilor tehnologii și tulburările de atenție (B8-1421/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la virusul H7N2 (B8-1422/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la rețelele de socializare și tulburările anxios-depresive (B8-1423/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la dependența de internet (B8-1424/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la virușii HSV-1 și HSV-2 (B8-1425/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la neuroblastom (B8-1426/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la consumul de opioide (B8-1427/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la recrudescența scarlatinei în Regatul Unit (B8-1428/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la tabagism în rândul femeilor și riscurile specifice legate de sarcină (B8-1429/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la tabagism și la psoriazis (B8-1430/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele multitaskingului (B8-1431/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la MCR-1 și la rezistența la colistină (B8-1432/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la fertilitatea femeilor (B8-1433/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele asupra sănătății ale șomajului în rândul tinerilor (B8-1434/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea hărțuirii în școli (B8-1435/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la Cadrul european al calificărilor și transmiterea cunoștințelor (B8-1436/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la noile tehnologii de dezinfectare a fermelor avicole fără antibiotice (B8-1437/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI


11. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 13 și 16 februarie 2017.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Aviz juridic - Politica de confidențialitate