Kazalo 
Zapisnik
PDF 219kWORD 69k
Četrtek, 2. februar 2017 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Demokracija in pravičnost v Romuniji (razprava)
 3.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume, oziroma tiste, katerih državljani so oproščeni te zahteve: Gruzija ***I (razprava)
 4.Čezmejni vidiki posvojitev (razprava)
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja
  7.1.Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Čezmejni vidiki posvojitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (glasovanje)
  7.4.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***I (glasovanje)
  7.5.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume, oziroma tiste, katerih državljani so oproščeni te zahteve: Gruzija ***I (glasovanje)
  7.6.Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (glasovanje)
  7.7.Izvajanje programa Erasmus+ (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Predložitev dokumentov
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Demokracija in pravičnost v Romuniji (razprava)

Izjava Komisije: Demokracija in pravičnost v Romuniji (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Roberta Metsola, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, ki je zavrnil vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, in Viorica Dăncilă.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


3. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume, oziroma tiste, katerih državljani so oproščeni te zahteve: Gruzija ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Andrejs Mamikins (pripravljavec mnenja odbora AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe samostojni poslanec, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina in Victor Boştinaru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál in Michaela Šojdrová.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Mariya Gabriel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 2.2.2017.


4. Čezmejni vidiki posvojitev (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnih vidikih posvojitev [2015/2086(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Notis Marias (pripravljavec mnenja odbora PETI), Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Virginie Rozière v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins v imenu skupine EFDD, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu in Ángela Vallina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo in Georgios Epitideios.

Govorila sta Věra Jourová in Tadeusz Zwiefka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 2.2.2017.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


5. Sestava odborov in delegacij

Parlament je na zahtevo skupin PPE, S&D in sekretariata samostojnih poslancev potrdil naslednja imenovanja:

odbor ITRE: Massimiliano Salini namesto Antonia Tajanija

odbor PETI: Diane James namesto Jean-Marieja Le Pena

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo: Elisabetta Gardini namesto Antonia Tajanija

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Salvatore Domenico Pogliese namesto Antonia Tajanija

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Salvatore Domenico Pogliese namesto Antonia Tajanija

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: Inés Ayala Sender namesto Elene Valenciano

Delegacija za odnose z državami srednje Amerike: Elena Valenciano namesto Inés Ayala Sender

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Inés Ayala Sender namesto Elene Valenciano

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Maria Grapini


6. Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji gruzijskega parlamenta pod vodstvom njegovega predsednika Iraklija Kobakhidzeja, ki je sejo spremljal na častni galeriji.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost [2016/2143(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0012)


7.2. Čezmejni vidiki posvojitev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnih vidikih posvojitev [2015/2086(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0013)


7.3. Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0014)


7.4. Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2017)0015)


7.5. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume, oziroma tiste, katerih državljani so oproščeni te zahteve: Gruzija ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 in B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0120/2017

(ki nadomešča B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 in B8-0126/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Fernando Ruas v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser in Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL;

—   Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2017)0017)

Govori

Jo Leinen je vložil dva ustna predloga sprememb k odstavku 7 in uvodni izjavi F, ki sta bila upoštevana.


7.7. Izvajanje programa Erasmus+ (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES [2015/2327(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0389/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0018)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika je mogoče najti na straneh za poslance na spletnem mestu Parlamenta.

Ustne obrazložitve glasovanja:


Poročilo: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan in Hannu Takkula

Poročilo: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan in Branislav Škripek


Poročilo: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová in Daniel Hannan

Poročilo: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly in Michela Giuffrida

Poročilo: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Poročilo: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki in Andrejs Mamikins.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nealkoholni jetrni steatozi (B8-1402/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti virusu H1N1 (B8-1403/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o boreliozi (B8-1404/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o odpornosti na antibiotike in zdravljenju gonoreje (Neisseria gonorrhoeae) (B8-1405/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnostih zaradi uporabe materničnega vložka Essure (B8-1407/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o industriji razgradnje ladij (B8-1408/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije glede prisotnosti titanovega dioksida v bombonih (B8-1409/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o artemisininu pri zdravljenju tuberkuloze (B8-1410/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o multirezistentnih bakterijah (B8-1411/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o učinkovitem zdravljenju alzheimerjeve bolezni (B8-1412/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o evropskem ogrodju kvalifikacij in ekonomskih migracijah (B8-1413/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o podpori za socialno in solidarnostno ekonomijo (B8-1414/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

- Dominique Martin. Predlog resolucije o multinacionalkah in trgu dela (B8-1415/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o okvirni politiki in aktivnem staranju (B8-1416/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o klamidiji (B8-1417/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o umetni trebušni slinavki za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 (B8-1418/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uvozu proizvodov iz kitajskega ribogojstva (B8-1419/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti aterosklerozi (B8-1420/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uporabi novih tehnologij in motnjah pozornosti (B8-1421/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu H7N2 (B8-1422/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o družabnih omrežjih in anksiozno-depresivnih motnjah (B8-1423/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zasvojenosti z internetom (B8-1424/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu herpes simpleks tipa 1 in tipa 2 (B8-1425/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o nevroblastomu (B8-1426/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uživanju opioidov (B8-1427/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o ponovnem izbruhu škrlatinke v Združenem kraljestvu (B8-1428/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kajenju pri ženskah in posebnih tveganjih v zvezi z materinstvom (B8-1429/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kajenju in luskavici (B8-1430/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o posledicah večopravilnosti (B8-1431/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o MCR-1 in odpornosti na kolistin (B8-1432/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o plodnosti žensk (B8-1433/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zdravstvenih posledicah brezposelnosti mladih (B8-1434/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o preprečevanju trpinčenja v šoli (B8-1435/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o evropskem ogrodju kvalifikacij in prenosu znanja (B8-1436/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o novih tehnologijah za dezinfekcijo perutninskih farm brez antibiotikov (B8-1437/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI


11. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 13. do 16. februarja 2017.


13. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov