Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

2. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 1 februari 2017 och 2 februari 2017 justerades.

°
° ° °

Sylvie Guillaume hade varit närvarande vid sammanträdet den 1 februari 2017, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy