Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

Martin Schulz hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 11 februari 2017.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i arbetsordningen att hans plats var vakant från och med detta datum, och skulle informera de berörda nationella myndigheterna om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy