Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

4. Delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna PPE och S&D:

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Fernando Ruas i stället för Paulo Rangel

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Glenis Willmott i stället för Paul Brannen, Alex Mayer i stället för Richard Corbett

Delegationen för förbindelserna med Kanada: Paul Brannen i stället för Glenis Willmott

Delegationen för förbindelserna med Sydasien: Richard Corbett i stället för Alex Mayer

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy