Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

5. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че не е получавал никакво искане относно решението за започване на междуинституционални преговори, посочено в протокола от сряда, 1 февруари 2017 г. (точка 5 от протокола от 1.2.2017 г.).

Следователно, комисията ECON можа да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност