Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelsen om at indlede intsitutionelle forhandlinger, som var anført i protokollen for onsdag den 1. februar 2017 (punkt 5 i protokollen af 1.2.2017).

ECON havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik