Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 13. veljače 2017. - Strasbourg

6. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

—   ispravak (P7_TA(2014)0443(COR01)) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - Odbor PECH

—   ispravak (P7_TA(2014)0386(COR01)) Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vjieća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014, str. 349.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Direktive P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - Odbor ECON

—   ispravak (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - Odbor LIBE

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovi se ispravci smatraju usvojenima, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti