Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. februar 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets orordning om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik