Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - Strasbourg

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 15. helmikuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö