Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. února 2017 - Štrasburk

10. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého únorového plenárního zasedání (PE 598.638/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku „Vyhlídky na obnovení mírových rozhovorů na Blízkém východě“ (bod 71 PDOJ) změněn na „Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování“.

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Tomáš Zdechovský proti žádosti a Maria João Rodrigues, aby žádost upřesnila.

Parlament žádost schválil EH (165 pro, 155 proti, 10 zdržení se).

Žádost skupiny S&D, aby se o návrhu usnesení o situaci na Blízkém východě, zejména politice osidlování (rozprava: bod 11 zápisu ze dne 22.11.2016) hlasovalo ve čtvrtek 16. února 2017.

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (142 pro, 198 proti, 3 zdržení se).

Žádost skupiny EFDD o zařazení rozpravy o jednotném uplatňování jednacího řádu Evropského parlamentu na všechny politické skupiny.

Vystoupil Nigel Farage za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo prohlášení Komise o práci v přístavech a svobodě usazování ve španělských přístavech zařazeno jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání před rozpravou o zprávě, kterou předkládá Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 PDOJ).

Vystoupili: Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Wim van de Camp proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny S&D, aby se rozprava o souhlasu Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (bod 69 PDOJ) naplánovaná na čtvrteční odpoledne konala dříve a byla zařazena jako pátý bod středečního odpoledního pořadu jednání po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 PDOJ).

Vystoupily: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Françoise Grossetête proti žádosti.

Předseda upozornil Parlament na možné dopady tohoto hlasování na harmonogram nadcházejících dílčích zasedání.

Parlament žádost schválil EH (195 pro, 142 proti, 19 zdržení se).

O návrzích usnesení se bude hlalsovat během druhého březnového dílčího zasedání.

Čtvrtek

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby čtvrteční denní zasedání začalo v 8:30.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí