Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

10. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar II 2017 (PE 598.638/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om ændrring af titlen på redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Udsigterne for genoptagelse af fredsforhandlingerne i Mellemøsten" (punkt 71 i PDOJ) til "Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser".

Talere:, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Tomáš Zdechovský, imod anmodningen, og Maria João Rodrigues, for at præcisere anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (165 for, 155 imod, 10 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om at opføre et beslutningsforslag om "Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser" (forhandling: punkt 11 i protokollen af 22.11.2016) under afstemningstiden torsdag den 16. februar 2017.

Talere:, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Cristian Dan Preda, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (142 for, 198 imod, 3 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at opføre en forhandling om en ensartet anvendelse af Parlamentets forretningsorden på alle de politiske grupper.

Indlæg af Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om havnearbejde og etableringsfrihed i spanske havne som fjerde punkt på eftermiddagens dagsorden inden forhandlingen om betænkningen af Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punkt 13 i PDOJ).

Talere:, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Wim van de Camp, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra S&D-Gruppen om at fremrykke forhandlingen, der var fastsat til torsdag eftermiddag, om '"Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat" (punkt 69 i PDOJ) og opføre den som femte punkt på dagsordenen for onsdag eftermiddag efter forhandlingen om betænkningen af Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punkt 13 i PDOJ) .

Talere: Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Françoise Grossetête, imod anmodningen.

Formanden henledte Parlamentets opmærksomhed på de mulige konsekvenser ved dene afstemning for de kommende mødeperioders tidsplan.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (195 for, 142 imod, 19 hverken/eller).

Afstemningen om beslutningsforslagene ville finde sted under mødeperioden marts II.

Torsdag

Formanden foreslog med de politiske gruppers samtykke at påbegynde mødet torsdag kl. 8.30.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik