Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Helmikuun II 2017 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 598.638/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

- S&D-ryhmä pyysi, että muutetaan komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aiheesta "Näkymät rauhanneuvottelujen uudelleenaloittamiseksi Lähi-idässä" antaman julkilausuman (lopullisen esityslistaluonnoksen 71 kohta) otsikkoa seuraavasti: "Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne".

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, Tomáš Zdechovský, joka vastusti pyyntöä, ja Maria João Rodrigues, joka täsmensi pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (165 puolesta, 155 vastaan, 10 tyhjää).

- S&D-ryhmä pyysi, että torstaina 16. helmikuuta 2017 toimitettaviin äänestyksiin otetaan päätöslauselmaesitys aiheesta "Tilanne Länsirannalla ja erityisesti siirtokunnissa" (keskustelu: istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 11).

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (142 puolesta, 198 vastaan, 3 tyhjää).

- EFDD-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan keskustelu työjärjestyksen yhdenmukaisesta soveltamisesta kaikkiin poliittisiin ryhmiin.

Nigel Farage käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Keskiviikko

- GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan neljänneksi kohdaksi ennen Mady Delvaux'n mietinnöstä (A8-0005/2017) käytävää keskustelua (lopullisen esityslistaluonnoksen 13 kohta), otetaan komission julkilausuma satamatyöstä ja sijoittautumisvapaudesta Espanjan satamissa.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Paloma López Bermejo, joka perusteli pyynnön, ja Wim van de Camp, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

- S&D-ryhmä pyysi, että keskustelua aiheesta "Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa" (lopullisen esityslistaluonnoksen 69 kohta) aikaistetaan torstai-iltapäivästä ja se otetaan viidenneksi kohdaksi keskiviikkoiltapäivän esityslistalle Mady Delvaux'n mietinnöstä (A8-0005/2017) käytävän keskustelun jälkeen (lopullisen esityslistaluonnoksen 13 kohta) .

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, ja Françoise Grossetête, joka vastusti pyyntöä.

Puhemies huomautti parlamentille, että tämä äänestys saattaa vaikuttaa seuraavien istuntojen aikatauluihin.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (195 puolesta, 142 vastaan, 19 tyhjää).

Päätöslauselmaesityksistä äänestetään maaliskuun II istuntojaksolla.

Torstai

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että torstain istunto aloitetaan klo 8.30.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö