Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. vasario 13 d. - Strasbūras

10. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2017 vasario mėn. antrosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 598.638/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

– S&D frakcijos prašymas iš dalies pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo pavadinimą iš „Taikos derybų Artimuosiuose Rytuose atnaujinimo perspektyvos“ (darbotvarkės projekto 71 punktas) į „Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse".

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Tomáš Zdechovský nesutiko su prašymu ir Maria João Rodrigues patikslino prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (165 balsavo už, 155 – prieš, 10 susilaikė) pritarė prašymui.

– S&D frakcijos prašymas į 2017 m. vasario 16 d. posėdžio balsuoti skirtą laiką įtraukti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (diskusijos: 2016 11 22 protokolo 11 punktas).

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Cristian Dan Preda nesutiko su prašymu.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (142 balsavo už, 198 – prieš, 3 susilaikė) atmetė prašymą.

– EFDD frakcijos prašymas įdarbotvarkę įtraukti diskusijas apie Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių vienodą taikymą visoms frakcijoms.

Kalbėjo Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Trečiadienis

– GUE/NGL frakcijos prašymas į popietinio posėdžio darbotvarkę prieš diskusijas dėl Mady Delvaux pranešimo (A8-0005/2017) (darbotvarkės projekto 13 punktas) ketvirtu punktu įtraukti Komisijos pareiškimą dėl uostų darbo ir įsisteigimo laisvės Ispanijos uostuose.

Kalbėjo: Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Wim van de Camp nesutiko su prašymu.

Parlamentas atmetė prašymą.

– S&D frakcijos prašymas paankstinti ketvirtadienio popietę numatytas diskusijas tema „Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį" (darbotvarkės projekto 69 punktas) ir įrašyti jas į trečiadienio popietinio posėdžio darbotvarkę penktu punktu po diskusijų dėl Mady Delvaux (A8-0005/2017) pranešimo (darbotvarkės projekto 13 punktas) .

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Françoise Grossetête nesutiko su prašymu.

Pirmininkas atkreipė Parlamento dėmesį į tai, kad šis balsavimas gali turėti įtakos būsimų sesijų kalendoriui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (195 balsavo už, 142 – prieš, 19 susilaikė) pritarė prašymui.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų vyks kovo mėn. antrąją sesiją.

Ketvirtadienis

Frakcijoms sutikus Pirmininkas pasiūlė pradėti ketvirtadienio posėdį 8.30 val.

Parlamentas pritarė šiam prašymui.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika