Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg

10. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí februára II 2017 (PE 598.638/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému Perspektíva obnovenia mierových rokovaní na Blízkom východe (bod 71 konečného návrhu programu schôdze) na názov Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád.

Vystúpili títo poslanci:, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodonila žiadosť, Tomáš Zdechovský proti žiadosti a Maria João Rodrigues, ktorá žiadosť spresnila.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 165, proti: 155, zdržali sa hlasovania: 10).

Žiadosť skupiny S&D, aby bol do hlasovania vo štvrtok 16. februára 2017 zaradený návrh uznesenia Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava: bod 11 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, a Cristian Dan Preda proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 142, proti: 198, zdržali sa hlasovania: 3).

Žiadosť skupiny EFDD, aby bola do programu zaradená rozprava o jednotnom uplatňovaní rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu na všetky politické skupiny.

V rozprave vystúpil Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo do popoludňajšieho programu ako bod č. 4 zaradené vyhlásenie o práci v prístavoch a slobode usadiť sa v španielskych prístavoch, a to pred rozpravu o správe Mady Delvaux – A8-0005/2017 (bod 13 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Wim van de Camp proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby sa rozprava, ktorá sa mala konať vo štvrtok popoludní, na tému Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (bod 69 konečného návrhu programu schôdze) konala skôr a bola zaradená ako bod č. 5 do programu v stredu popoludní, po rozprave o správe Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 konečného návrhu programu schôdze) .

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, a Françoise Grossetête proti žiadosti.

Predseda upozornil poslancov Parlamentu na možné následky tohto hlasovania o harmonograme budúcich schôdzí.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 195, proti: 142, zdržali sa hlasovania: 19).

Hlasovanie o návrhoch uznesení sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze.

Štvrtok

Predseda po dohode s politickými skupinami navrhol, aby sa štvrtkové rokovanie začalo o 8.30 hod.

Parlament túto žiadosť schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia