Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Debatter :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

11. Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000147/2016) från Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Pavel Poc utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Norbert Lins för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller och Andrzej Grzyb.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, om bekämpningsmedel med låg risk och biologiskt ursprung (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy