Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 12
CRE 13/02/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.8
CRE 14/02/2017 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη [2016/2094(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Οι Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič, Ελευθέριος Συναδινός, Anna Záborská και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου