Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2094(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2017

Ingivna texter :

A8-0020/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 12
CRE 13/02/2017 - 12

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.8
CRE 14/02/2017 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0026

Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

12. Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling [2016/2094(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser redogjorde för betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta och Norbert Neuser.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy