Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0148(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0003/2017

Předložené texty :

A8-0003/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Vysvětlení hlasování
PV 06/02/2018 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Zápis
Pondělí, 13. února 2017 - Štrasburk

13. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan uvedl zprávu.

Vystoupil Fredrick Federley (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Ivo Belet za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Esther de Lange a Edouard Martin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Ian Duncan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 15.2.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí