Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2017

Indgivne tekster :

A8-0003/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer
PV 06/02/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

13. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan forelagde betænkningen.

Indlæg af Fredrick Federley (ordfører for udtalelse fra ITRE ).

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE) Ivo Belet for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Esther de Lange og Edouard Martin.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly og Tibor Szanyi.

Talere: Miguel Arias Cañete og Ian Duncan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 15.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik