Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0003/2017

Esitatud tekstid :

A8-0003/2017

Arutelud :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 06/02/2018 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokoll
Esmaspäev, 13. veebruar 2017 - Strasbourg

13. Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan tutvustas raportit.

Sõna võttis Fredrick Federley (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange ja Edouard Martin.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Ian Duncan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika