Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0003/2017

Texte depuse :

A8-0003/2017

Dezbateri :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Explicaţii privind voturile
PV 06/02/2018 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Proces-verbal
Luni, 13 februarie 2017 - Strasbourg

13. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan a prezentat raportul.

A intervenit Fredrick Federley (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE)

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE) Ivo Belet, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Esther de Lange și Edouard Martin.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen și Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Ian Duncan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 15.2.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate