Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2100(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2017

Внесени текстове :

A8-0001/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0027

Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

14. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2016/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Szejnfeld (докладчик по становище на комисията INTA), Andreas Schwab (докладчик по становище на комисията IMCO), Michel Dantin (докладчик по становище на комисията AGRI), Fulvio Martusciello, от името на PPE, Anneliese Dodds, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes и Olga Sehnalová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
заместник-председател

Изказаха се: Margrethe Vestager и Tibor Szanyi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 14.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност