Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2016/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Ο Tibor Szanyi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Szejnfeld (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michel Dantin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Fulvio Martusciello, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anneliese Dodds, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes και Olga Sehnalová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Tibor Szanyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου