Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2001(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας [2017/2001(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Constance Le Grip και Maria Arena (A8-0018/2017)

Οι Anna Maria Corazza Bildt και Maria Arena προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Terry Reintke, Michaela Šojdrová και Marijana Petir.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου