Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 598.638/OJMA).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου