Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на делегациите
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Ред на работа
 11.Биологични пестициди с нисък риск (разискване)
 12.Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (разискване)
 13.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (кратко представяне)
 16.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (кратко представяне)
 17.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (кратко представяне)
 18.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (172 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (11 kb) 
 
Протокол (258 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност