Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Arbejdsplan
 11.Biologiske lavrisikopesticider (forhandling)
 12.Revision af den europæiske konsensus om udvikling (forhandling)
 13.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
 14.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (kortfattet forelæggelse)
 16.EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (kortfattet forelæggelse)
 17.Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (kortfattet forelæggelse)
 18.Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (148 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (75 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik