Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (keskustelu)
 12.Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 13.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (lyhyt esittely)
 16.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (lyhyt esittely)
 17.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (lyhyt esittely)
 18.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (154 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (238 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö