Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. februāris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Darba kārtība
 11.Bioloģiskie zema riska pesticīdi (debates)
 12.Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (debates)
 13.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)
 14.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 15.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (īss izklāsts)
 16.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (īss izklāsts)
 17.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (īss izklāsts)
 18.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (154 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) 
 
Protokols (76 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) 
 
Protokols (238 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika