Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 13 februari 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Biologische pesticiden met een laag risico (debat)
 12.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (debat)
 13.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)
 14.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (debat)
 15.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (korte presentatie)
 16.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (korte presentatie)
 17.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (korte presentatie)
 18.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (153 kb)  Presentielijst (57 kb)
 
Notulen (76 kb)  Presentielijst (11 kb)
 
Notulen (242 kb)  Presentielijst (62 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid