Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Porządek obrad
 11.Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (debata)
 12.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (debata)
 13.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (krótka prezentacja)
 16.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (krótka prezentacja)
 17.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (krótka prezentacja)
 18.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (149 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności