Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 13 februarie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența delegațiilor
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Pesticidele biologice cu risc redus (dezbatere)
 12.Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (dezbatere)
 13.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (dezbatere)
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (prezentare succintă)
 16.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (prezentare succintă)
 17.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (prezentare succintă)
 18.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UERolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (157 kb) Listă de prezență (57 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Listă de prezență (11 kb) 
 
Proces-verbal (240 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate