Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie delegácií
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Program práce
 11.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (rozprava)
 12.Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (rozprava)
 13.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (stručná prezentácia)
 16.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (stručná prezentácia)
 17.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (stručná prezentácia)
 18.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚÚloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia