Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Arbetsplan
 11.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (debatt)
 12.Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (debatt)
 13.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (kortfattad redogörelse)
 16.Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (kortfattad redogörelse)
 17.Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (kortfattad redogörelse)
 18.Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (154 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (238 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy