Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи от парламентарни комисии

- Доклад относно бюджетния капацитет за еврозоната (2015/2344(INI)) - BUDG - ECON - Докладчици: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г. (2016/2306(INI)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Правна информация - Политика за поверителност