Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkninger fra udvalgene:

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Report on budgetary capacity for the Eurozone (2015/2344(INI)) - BUDG udvalg - ECON udvalg - Ordførere: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (2016/2306(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik