Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

(Momenteel nog niet in alle talen beschikbaar) Report on budgetary capacity for the Eurozone (2015/2344(INI)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (2016/2306(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid