Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie możliwości budżetowych strefy euro (2015/2344(INI)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawcy: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2306(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności