Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet (2015/2344(INI)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy