Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2249(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0386/2016

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0049

Zápis
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk

3. Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie – Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy – Rozpočtová kapacita pro eurozónu(rozprava)
CRE

Zpráva k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie [2014/2248(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Zpráva o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy [2014/2249(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

Zpráva o rozpočtové kapacitě pro eurozónu [2015/2344(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès uvedli zprávy.

Vystoupil Paulo Rangel (zpravodaj výboru AFCO).

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes (zpravodaj výboru BUDG), Petri Sarvamaa (zpravodaj výboru CONT), Jean Arthuis (zpravodaj výboru BUDG), Zigmantas Balčytis (zpravodaj výboru CONT), Neoklis Sylikiotis (zpravodaj výboru EMPL), Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marco Valli, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marco Zanni, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas a Sander Loones.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Pavel Telička, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aby zvednutím modré karty položil otázku předchízejícímu poslanci (předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber a Milan Zver.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Zoltán Balczó.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge a Pervenche Berès.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 16.2.2017, bod 6.7 zápisu ze dne 16.2.2017 a bod 6.8 zápisu ze dne 16.2.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí