Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2249(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0386/2016

Arutelud :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Hääletused :

PV 16/02/2017 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0049

Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

3. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses - Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades - Euroala eelarvesuutlikkus(arutelu)
CRE

Raport võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses [2014/2248(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Raport Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades [2014/2249(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta [2015/2344(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Paulo Rangel (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Zigmantas Balčytis (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Neoklis Sylikiotis (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marco Valli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marco Zanni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ja Sander Loones.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Pavel Telička, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale (asepresident märkis, et tegemist ei ole nn sinise kaardi küsimusega), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Zoltán Balczó.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.616.2.2017 protokollipunkt 6.7 ja 16.2.2017 protokollipunkt 6.8.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika