Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2249(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0386/2016

Rasprave :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0049

Zapisnik
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg

3. Moguće promjene i prilagodbe aktualnog institucijskog ustroja Europske unije - Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona - Proračunski kapacitet europodručja(rasprava)
CRE

Izvješće o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije [2014/2248(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Izvješće o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona [2014/2249(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016)

Izvješće o proračunskom kapacitetu europodručja [2015/2344(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès predstavili su izvješće.

Govorio je Paulo Rangel (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO).

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: José Manuel Fernandes (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Petri Sarvamaa (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Zigmantas Balčytis (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Neoklis Sylikiotis (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Siegfried Mureşan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pascal Durand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marco Valli, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marco Zanni, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas i Sander Loones.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Pavel Telička, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, radi postavljanja pitanja potonjem podizanjem plave kartice (predsjedavajući je utvrdio da nije riječ o pitanju koje se postavlja podizanjem plave kartice), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber i Milan Zver.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Zoltán Balczó.

Govorili su: Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge i Pervenche Berès.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 16.2.2017., točka 6.7 zapisnika od 16.2.2017. i točka 6.8 zapisnika od 16.2.2017..

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti