Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2249(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0386/2016

Dezbateri :

PV 14/02/2017 - 3
CRE 14/02/2017 - 3

Voturi :

PV 16/02/2017 - 6.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0049

Proces-verbal
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg

3. Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene - Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona - Capacitatea bugetară pentru zona euro(dezbatere)
CRE

Raport referitor la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Raport referitor la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona [2014/2249(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Elmar Brok (A8-0386/2016)

Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro [2015/2344(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Reimer Böge și Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Reimer Böge și Pervenche Berès și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Paulo Rangel (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO).

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Petri Sarvamaa (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Zigmantas Balčytis (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Neoklis Sylikiotis (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Marco Valli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marco Zanni, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas și Sander Loones.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Pavel Telička, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” acestuia din urmă (Președintele a constatat că nu este vorba despre întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber și Milan Zver.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand și Zoltán Balczó.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge și Pervenche Berès.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 16.2.2017, punctul 6.7 al PV din 16.2.2017 și punctul 6.8 al PV din 16.2.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate