Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург

4. Тържествено заседание - Австрия
CRE

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай речта на Александър Ван дер Белен, президент на Република Австрия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Caspary, за да поиска, в съответствие с член 128 от Правилника за дейността на ЕП, председателят да представи незабавно на Председателския съвет въпрос с искане за устен отговор O-000003/2017 относно отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (председателят отговаря, че въпросът ще бъде отнесен до Бюрото) и Ana Gomes относно редакторската независимост на „Евронюз“ (председателят се ангажира да предаде въпроса на кабинета на председателя на Парламента).

Правна информация - Политика за поверителност