Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Πανηγυρική συνεδρίαση - Αυστρία
CRE

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία του λόγου που θα εκφωνήσει ο Alexander Van der Bellen, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού, από τον Πρόεδρο να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή στη Διάσκεψη των Προέδρων την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000003/2017 με θέμα: Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (Ο Πρόεδρος απαντά ότι το Προεδρείο θα ασχοληθεί με το θέμα) και Ana Gomes, σχετικά με την συντακτική ανεξαρτησία του Euronews (ο Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει την ερώτημα στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου