Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg

4. Plechtige vergadering - Oostenrijk
CRE

Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Alexander Van der Bellen, president van de Republiek Oostenrijk.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, om de Voorzitter overeenkomstig artikel 128 van het Reglement te verzoeken onverwijld de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000003/2017 over “Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen” voor te leggen aan de Conferentie van voorzitters (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie aan het Bureau zal worden voorgelegd) en Ana Gomes over de redactionele onafhankelijkheid van Euronews (de Voorzitter zegt toe de vraag door te spelen aan het kabinet van de Voorzitter van het Parlement).

Juridische mededeling - Privacybeleid