Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg

4. Uroczyste posiedzenie - Austria
CRE

W godz. od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia Alexandra Van der Bellena, prezydenta Republiki Austrii.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniel Caspary, który, zgodnie z art. 128 Regulaminu, zwrócił się do Przewodniczącego o niezwłoczne przekazanie Konferencji Przewodniczących pytania wymagającego odpowiedzi ustnej O-000003/2017 w sprawie odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (przewodniczący odpowiedział, że kwestia zostanie przekazana Prezydium) i Ana Gomes na temat niezależności redakcyjnej Euronews (przewodniczący zobowiązał sie do przekazania pytania gabinetowi Przewodniczącego Parlamentu).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności